Микола, Одеська область 

Питання стосується надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення фермерського господарства.

З яким питанням звернувся клієнт:

Клієнт звернувся до нас за консультацією, стосовно процедури отримання дозволу на взяття земельної ділянки безоплатно у власність для ведення фермерського господарства орієнтованою площею 2,76 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Новоселівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населених пунктів) у порядку статті 118 Земельного кодексу України.

що ми зробили:

До Новоселівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області була складена заява, щодо розроблення проекту землеустрою щодо відведення вільної земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га в адміністративних межах Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області. Де були додані відповідні документи та графічні зображення розташування земельної ділянки.

Однак, листом від 19.05.2021 року № 987-02-14, ми отримали рішення про відмову у задоволенні вказаної заяви, зазначивши, що на сесії Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області були прийняті рішення про призупинення надання дозволів на розробку проектів землеустрою на період проведення аудиту з використання земель сільськогосподарського призначення.

Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим (ч.1 ст.118 ЗК України).

Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об`єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

На підставі вказаною відповіді, було прийняте рішення про звернення до адміністративного суду з позовом про визнання бездіяльність протиправною та зобов`язання вчинити певні дії, а саме:

визнати протиправною бездіяльність Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області щодо неприйняття рішень за письмовими зверненнями стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у порядку статті 118 Земельного кодексу України для передачі йому безоплатно у власність для ведення фермерського господарства орієнтовною площею 2,76 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Новоселівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населених пунктів);

зобов`язати Саратську селищну раду Білгород-Дністровського району Одеської області у порядку частини 7 статті 118 Земельного кодексу України прийняти рішення про задоволення стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у порядку статті 118 Земельного кодексу України для передачі йому безоплатно у власність фермерського господарства орієнтовною площею 2,76 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Новоселівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населених пунктів);

та судові витрати покласти на відповідача.

Ухвалою суду від 21.09.2021 року відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (ст. 262 КАС України). 

Розглянувши матеріали справи, всебічно та повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши надані учасниками судового процесу докази в їх сукупності, суд дійшов наступного. Відповідачем не було встановлено невідповідності місця розташування об`єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів. 

З огляду на зазначене, позивач при зверненні до відповідача з клопотаннями про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого фермерського господарства подав всі необхідні документи, передбачені нормами ЗК України.

Суд зазначає, що в межах даного адміністративного спору позивач звернувся до відповідача не із зверненнями, а із відповідною заявою (клопотанням), за наслідками розгляду якої суб`єкт владних повноважень мав би прийняти відповідне управлінське рішення, в той час, як останній протиправно направив позивачу відповідь у формі листа.

результат:

Згідно ч.2 ст.9 КАС України, суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина від порушень з боку суб`єкта владних повноважень.

Таким чином, враховуючи те, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом та сприяти реальному відновленню порушеного права, беручи до уваги приписи ст.9 КАС України, приймаючи до уваги відзив на позовну заяву відповідача, докази наявні у матеріалах справи, а також з аналізу норм чинного законодавства, суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог, а саме: 

Визнати протиправною бездіяльність Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області щодо неприйняття рішень за письмовими зверненнями стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  йому безоплатно у власність.

Зобов`язати Саратську селищну раду Білгород-Дністровського району Одеської області (вул..Крістіана Вернера,84, с. Сарата, Білгород-Дністровський район, Одеська область, 68200, код ЄДРПОУ 04379189) повторно розглянути заяву вхід № Д-49 від 11.02.2021 року з урахуванням правової оцінки суду та прийняти за результатами його розгляду розпорядчий індивідуальний правовий акт.

Стягнути з Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (вул..Крістіана Вернера,84, с. Сарата, Білгород-Дністровський район, Одеська область, 68200, код ЄДРПОУ 04379189) за рахунок бюджетних асигнувань на користь нашого клієнта судові витрати у розмірі 454,40 грн. (чотириста п`ятдесят чотири грн. 40 коп.).