Альбіна, м. Одеса

Питання стосується стягнення безпідставно набутих коштів

З яким питанням звернувся клієнт:

На консультацію до нашого офісу завітала клієнтка, де розповіла свою ситуацію, а саме, вчителька, у котрої навчається дитина нашої клієнтки, звернулася до неї, з проханням позичити їй 1000 доларів США. Клієнтка погодилась і остання надала номер банківської картки на який необхідно було перерахувати кошти, що і зробила наша клієнтка. Згодом після початку війни, з метою повернення боргу, клієнтка неодноразово телефонувати цій виховательці, однак номер телефону перестав відповідати. У дитячому садку клієнтка дізналася прізвище виховательки і те, що вона перебуває у Львівській області. Дізнавшись, що людина, який вона перевела кошти (і вихователька є різними, вважає, що відповідачка безпідставно набула її кошти, а тому просить стягнути 1000 доларів США(що підтверджується копією квитанції).

що ми зробили:

Після детальної консультації, виявлених потреб клієнтки та наданих документів, було вирішено готувати позовну заяву щодо стягнення безпідставно набутих коштів.

Після подачі позовної заяви до суду, ми отримали від відповідачки відзив на позовну заяву, де вона посилалася на те, що між нею та клієнткою було укладено усний договір позики на 1000 доларів США та вважає позов безпідставним.

За вимогами ч.1,2ст.1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

Зобов`язання з безпідставного набуття, збереження майна виникають за наявності трьох умов: а) набуття або збереження майна, б) набуття або збереження за рахунок іншої особи, в) відсутність правової підстави для набуття або збереження майна (відсутність положень закону, адміністративного акта, правочину або інших підстав, передбаченихстаттею 11 ЦК України). Під вiдсутнiстю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказiвцi закону, або суперечить меті правовiдношення i його юридичному змісту. Тобто, відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином. Набуття чи збереження майна буде безпідставним не тільки за умови відсутності відповідної підстави з самого початку при набутті майна, а й тоді, коли первісно така підстава була, але у подальшому відпала. Отже, для виникнення зобов`язання, передбаченогостаттею 1212 ЦК України, важливим є сам факт безпідставного набуття або збереження, а не конкретна підстава, за якою це відбулося.Чинний договір чи інший правочин є достатньою та належною правовою підставою набуття майна (отримання грошових коштів).Зазначена норма закону застосовується лише у тих випадках, коли безпідставне збагачення однієї особи за рахунок іншої не може бути усунуто з допомогою інших, спеціальних способів захисту. Зокрема, у разі виникнення спору щодо набуття майна або його збереження без достатніх правових підстав договірний характер правовідносин виключає можливість застосування до них судом положень частини першоїстатті 1212 ЦК України, у тому числі й щодо зобов`язання повернути майно потерпілому.

результат:

Ураховуючи викладене, зважаючи на докази, які підтверджують отримання відповідачкою шляхом перерахування на її картковий рахунок коштів у сумі 1000 доларів США, що фактично було підтверджено самою відповідачкою, але не визнано природу набуття нею цих коштів, суд приходить до висновку про задоволення позову.

Де вирішив Стягнути Відповідачки на користь нашої клієнтки безпідставно набуті кошти у сумі 1000 доларів США.